سوالات / راهنما

آیا امکان لغو شرط قبل از شروع بازی وجود دارد؟

متاسفانه خیر


در صورت شارژ با ووچر برداشت جایزه به چه صورت می باشد؟

. برای برداشت جایزه میبایست دوبار با ضریب بالای 2 بازی کنید


در یک روز چند بار می توان برداشت جایزه انجام داد؟

امکان برداشت جایزه یکبار در هر 24 ساعت میباشد


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر